O Klubie
Gdzie i kiedy?

Klubowe zebrania odbywają się w każdą środę o godzinie 19.00 w siedzibie klubu przy al. NMP 2 (w podwórzu). Serdecznie zapraszamy.

Jak?

Aby zasilić swoją osobą stowarzyszenie Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie należy przyjść do siedziby klubu lub skontaktować się z sekretarzem klubu, wypełnić pismo o wpisanie do stowarzyszenia, do którego należy dołączyć dwa zdjęcia legitymacyjne i opłacić składki członkowskie na dany rok w wysokości 60zł dla osób uczących się i 100zł dla osób pracujących, w obu przypadkach dobrowolna wpłata na Fundusz Berbeki.
Członkostwo w klubie wygasa po roku, od roku w którym składka była opłacona.
Więcej informacji w sprawie członkostwa w Klubie udziela:
Artur Niemiec  tel. +48 601 908 970;

Zarząd


Prezes: Patrycjusz Dudek    tel. +48 603 219 841; e-mail: patrykdudek@o2.pl
Wiceprezes: Łukasz Dudek tel. +48 609 131 149;

Skarbnik/Sekretarz: Artur Niemiec  tel. +48 601 908 970; e-mail: artur.niemiec@onet.pl

Dane Klubu

Numer KRS: 0000132749 (zmieniony na nr 37 w rejestrze ewidencji stowarzyszeń Prezydenta Miasta Częstochowy)
Numer REGON: 001097125
Numer NIP: 573-24-53-583


Numer rachunku bankowego Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie:

           88 1600 1462 1836 1394 3000 0001

Nazwa banku:   
          
           BGŻ BNP PARIBAS


Prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat na podany numer rachunku.
Podczas dokonywania wpłaty, prosimy o podanie tytułu wpłaty. Wpłaty w lokalu klubu będą możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach.


Artykuły
 1 procent dla KW Częstochowa (dodano 2018-02-12)
W roku ubiegłym dzięki osobą, które przekazały 1% dla KW Częstochowa udało się zebrać kwotę: 265,05 PLN.
Wszystkim darczyńcą serdeczne podziękowania.

W roku bieżącym procedura przekazania 1% wygląda podobnie.

1. W zeznaniu podatkowym za dany rok przekazujemy 1% na Fundację Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki (KRS 0000084062)
oraz
2. KONIECZNIE wskazujemy jako cel wpłaty: KW Częstochowa

Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na cele statutowe naszego klubu.
Liczymy również, że informacje o 1% dla Klubu przekażecie Waszym znajomym.

Szczegółowa instrukcja:

W ostatnich rubrykach zeznania podatkowego za dany rok wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, czyli Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki, oraz numer, pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym, tzn. KRS 0000084062

Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla Fundacji, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Aby fundacja mogła przekazać 1% dla KW Częstochowa, należy KONIECZNIE zadeklarować cel wpłaty: KW Częstochowa, wypełniając odpowiednie rubryki:

PIT 28 – rubryki 132 do 134
PIT 36 – rubryki 308 do 310
PIT 36L – rubryki 108 do 110
PIT 37 – rubryki 127 do 129
PIT 38 – rubryki 58 do 60

Można także, wypełniając odpowiednią rubrykę, wyrazić zgodę na to, by urząd skarbowy przekazał Twoje dane (imię, nazwisko, adres, wysokość 1%) Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki: w PIT 28 – rubryka 134, PIT 36 – 310, PIT 36L – 110, PIT 37 – 129, PIT 38 – 60.


Dodał: admin


Pliki do pobrania
Nowa galeria
"Złota Góra 2018"
"Złota Góra 2018"
Zajrzyj do najnowszej galerii na stronie !
Polecamy
Polski Związek Alpinizmu Fundacja Kukuczki ProImage - strony internetowe Częstochowa Fotografia ślubna Częstochowa - Łukasz Grygiel