O Klubie
Gdzie i kiedy?

Klubowe zebrania odbywają się w każdą środę o godzinie 19.00 w siedzibie klubu przy al. NMP 2 (w podwórzu). Serdecznie zapraszamy.

Jak?

Aby zasilić swoją osobą stowarzyszenie Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie należy przyjść do siedziby klubu lub skontaktować się z sekretarzem klubu, wypełnić pismo o wpisanie do stowarzyszenia, do którego należy dołączyć dwa zdjęcia legitymacyjne i opłacić składki członkowskie na dany rok w wysokości 60zł dla osób uczących się i 100zł dla osób pracujących, w obu przypadkach dobrowolna wpłata na Fundusz Berbeki.
Członkostwo w klubie wygasa po roku, od roku w którym składka była opłacona.
Więcej informacji w sprawie członkostwa w Klubie udziela:
Artur Niemiec  tel. +48 601 908 970;

Zarząd


Prezes: Patrycjusz Dudek    tel. +48 603 219 841; e-mail: patrykdudek@o2.pl
Wiceprezes: Łukasz Dudek tel. +48 609 131 149;

Skarbnik/Sekretarz: Artur Niemiec  tel. +48 601 908 970; e-mail: artur.niemiec@onet.pl

Dane Klubu

Numer KRS: 0000132749 (zmieniony na nr 37 w rejestrze ewidencji stowarzyszeń Prezydenta Miasta Częstochowy)
Numer REGON: 001097125
Numer NIP: 573-24-53-583


Numer rachunku bankowego Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie:

           88 1600 1462 1836 1394 3000 0001

Nazwa banku:   
          
           BGŻ BNP PARIBAS


Prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat na podany numer rachunku.
Podczas dokonywania wpłaty, prosimy o podanie tytułu wpłaty. Wpłaty w lokalu klubu będą możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach.


Artykuły
 Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze (dodano 2017-12-15)

Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania;
3. Wybór Sekretariatu;
4. Zatwierdzenie porządku obrad;
5. Informacje i sprawy związane z modernizacją lokalu Klubu;
6. Wolne wnioski,
7. Wybór Zarządu Klubu, wybór Komisji Rewizyjnej.
8. Uchwalanie wysokości składki członkowskiej i innych obciążeń finansowych członków Klubu,
9. Dyskusja/głosowanie nad wolnymi wnioskami,
10. Zamknięcie Zebrania.
Drugi termin Walnego Zebrania Klubu ustalony został na dzień 15.12.2017 (piątek) o godz. 18:30  i odbędzie się w lokalu klubu przy ul. Gaczkowskiego 15A w Częstochowie. Porządek obrad zamieszczony powyżej.
Zapraszamy.

dodał: adminPliki do pobrania
Nowa galeria
"Złota Góra 2018"
"Złota Góra 2018"
Zajrzyj do najnowszej galerii na stronie !
Polecamy
Polski Związek Alpinizmu Fundacja Kukuczki ProImage - strony internetowe Częstochowa Fotografia ślubna Częstochowa - Łukasz Grygiel