O Klubie
Gdzie i kiedy?

Klubowe zebrania odbywają się w każdą środę o godzinie 19.00 w siedzibie klubu przy al. NMP 2 (w podwórzu). Serdecznie zapraszamy.

Jak?

Aby zasilić swoją osobą stowarzyszenie Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie należy przyjść do siedziby klubu lub skontaktować się z sekretarzem klubu, wypełnić pismo o wpisanie do stowarzyszenia, do którego należy dołączyć dwa zdjęcia legitymacyjne i opłacić składki członkowskie na dany rok w wysokości 60zł dla osób uczących się i 100zł dla osób pracujących, w obu przypadkach dobrowolna wpłata na Fundusz Berbeki.
Członkostwo w klubie wygasa po roku, od roku w którym składka była opłacona.
Więcej informacji w sprawie członkostwa w Klubie udziela:
Artur Niemiec  tel. +48 601 908 970;

Zarząd


Prezes: Patrycjusz Dudek    tel. +48 603 219 841; e-mail: patrykdudek@o2.pl
Wiceprezes: Łukasz Dudek tel. +48 609 131 149;

Skarbnik/Sekretarz: Artur Niemiec  tel. +48 601 908 970; e-mail: artur.niemiec@onet.pl

Dane Klubu

Numer KRS: 0000132749 (zmieniony na nr 37 w rejestrze ewidencji stowarzyszeń Prezydenta Miasta Częstochowy)
Numer REGON: 001097125
Numer NIP: 573-24-53-583


Numer rachunku bankowego Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie:

           88 1600 1462 1836 1394 3000 0001

Nazwa banku:   
          
           BGŻ BNP PARIBAS


Prosimy o dokonywanie wszelkich wpłat na podany numer rachunku.
Podczas dokonywania wpłaty, prosimy o podanie tytułu wpłaty. Wpłaty w lokalu klubu będą możliwe tylko w wyjątkowych sytuacjach.


Artykuły
 Zebranie Walne Sprawozdawczo-Wyborcze (dodano 2018-09-13)

Zarząd Klubu Wysokogórskiego w Częstochowie informuje, że dnia: 10.10.2018 (środa), o godzinie 18.00 odbędzie się w pierwszym terminie Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Klubu. Zebranie będzie miało miejsce w lokalu klubu przy ul. Gaczkowskiego 15A w Częstochowie.

Porządek obrad Walnego Zebrania:
1. Otwarcie Walnego Zebrania,
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania,
3. Wybór Sekretariatu,
4. Zatwierdzenie porządku obrad,
5. Sprawozdanie z działalności ustępującego Zarządu,
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej,
7. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi,
8. Wolne wnioski,
9. Wybory Zarządu,
10. Wybory Komisji Rewizyjnej,
11. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów Polskiego Związku Alpinizmu
12. Uchwalanie wysokości opłat klubowych,
13. Dyskusja/głosowanie nad wolnymi wnioskami,
14. Zamknięcie Zebrania.

Drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Klubu ustalony został na dzień 10.10.2018 (piątek) o godz. 18:30  i odbędzie się w lokalu klubu przy ul. Gaczkowskiego 15A w Częstochowie. Porządek obrad zamieszczony powyżej.

Zapraszamy.

Dodał:
adminPliki do pobrania
Nowa galeria
"Złota Góra 2018"
"Złota Góra 2018"
Zajrzyj do najnowszej galerii na stronie !
Polecamy
Polski Związek Alpinizmu Fundacja Kukuczki ProImage - strony internetowe Częstochowa Fotografia ślubna Częstochowa - Łukasz Grygiel